Technische Maatregelen: Omkasten geluidbron

Folie | in lijn snijden | Geluid | Geluidblootstelling

Omkasten van de geluidbron reduceert de geluidsblootstelling van medewerkers. Aandachtspunt hierbij is de bereikbaarheid van de machine bij onderhoud en omstellen.