Technische Maatregelen: Nulstand als veilige stand

Folie | in lijn snijden | Machine veiligheid | Messen

Bij het omstellen van een machine moet deze vooraf druk- en spanningsloos worden gemaakt. Nieuwe machines zo laten ontwerpen dat de nul-stand tevens de veilige stand is, reduceert de kans op ongevallen bij omstellen van de machine.