Beschermingsmiddelen: Noodstop

Folie | in lijn snijden | Machine veiligheid | Kans op snijden

Een machine moet zijn voorzien van één of meerder noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevarlijke situaties kunnen worden afgewend. De norm voor noodstop is NEN-EN 418.