Beschermingsmiddelen: Handschoenen verstrekken

Folie | in lijn snijden | Machine veiligheid | Electrische spanning

Draag adequate handschoenen die door de werkgever ter beschikking gesteld zijn.