Technische Maatregelen: Creëren veiligheidsafstanden

Folie | in lijn snijden | Machine veiligheid | Electrische spanning

Het creëren van veiligheidsafstanden in het ontwerp van een machine elimineert de kans op ongevallen bij het werken onder normale omstandigheden.