Technische Maatregelen: Snijranden transport: afzuigbuizen isoleren

Oplossingen | Geluid | Geluidblootstelling

Het isoleren van de buizen voor snijrandentransport reduceert de geluidbelasting van medewerkers.