Beoordeling

Beoordelen geluidniveaus
Geluidsniveaus waaraan medewerkers zijn blootgesteld moeten worden beoordeeld en zonodig gemeten. Doel van deze beoordeling is vast te stellen of deze geluidsniveaus schadelijk zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met:

  • de aard, de mate en de duur van de blootstelling;
  • vastgestelde grenswaarden en actiewaarden;
  • bijzondere risicogroepen;
  • de wisselwerking tussen geluid en eventuele andere factoren als trillingen en ototoxische stoffen (stoffen die gehoorschade kunnen veroorzaken)
  • mogelijke maatregelen om geluidsblootstelling te reduceren

Documenteren beoordeling
De beoordeling van de geluidsniveaus en een overzicht van eventueel genomen maatregelen moeten adequaat gedocumenteerd worden.
 

Print dit artikel